Web design
Επιθεώρηση
Εκπαίδευση
Πιστοποίηση

Η Δ/νση Εκπαίδευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δραστηριοποιείται από το 1997 και μέχρι σήμερα, έχει διοργανώσει περισσότερα από 2.5000 σεμινάρια με 30.000 συμμετέχοντες συνεχίζοντας να επεκτείνει τη γνώση και να συνεισφέρει στην επαγγελματική επιτυχία ενώ αποτελεί πρωτοπόρο στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Contact Us
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ(Required)
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Πείτε μας ποιο σεμινάριο της TUV HELLAS θα σας ενδιέφερε να γίνει στη Ρόδο ή το σχόλιο σας σε σχέση με το παραπάνω σεμινάριο.

Προσωπικές Δεξιότητες και Θετική Εμπειρία Πελάτη

 • 16/1/2023
 •  
Προσωπικές Δεξιότητες και Θετική Εμπειρία Πελάτη

 

Πρακτικές τεχνικές και μικρά μυστικά για να ενθουσιάζετε τους πελάτες σας, για να δημιουργείτε Θετική Εμπειρία Πελάτη!

 

περισσότερα

BCMS ISO 22301:2019 Lead Auditor (Business Continuity Management Systems) Training Course

 • 16/1/2023
 •  
CQI & IRCA Certified Course No. 2312 – provided by TÜV NORD CERT GmbH

 

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ)

 

(5ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-19:00)

 

περισσότερα

Certified Expert BIM “ce-BIM Foundation”

 • 16/1/2023
 •  
Certified Expert BIM “ce-BIM Foundation”

 

H εκπαίδευση διάρκειας 30 ωρών. Ο Φορέας μας σε συνεργασία με την BIM Academy, πραγματοποιεί εκπαίδευση 30 ωρών, που σκοπό έχει να διασφαλίσει  ότι οι υποψήφιοι κατέχουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με την μεθοδολογία ανάπτυξης του ΒΙΜ (BIM Maturity Levels, BIM Dimensions 3D-7D, Level of development LOD), τα διεθνή πρότυπα (BSI PAS 1192-2 έως PAS 1192-6, BS EN ISO 19650-1/2), την έννοια της διαλειτουργικότητας (IFC, COBie), τις διεθνείς στρατηγικές υιοθέτησης και εφαρμογής του ΒΙΜ, τους οργανισμούς και τις ομάδες, και τέλος τα οφέλη και την αξία του ΒΙΜ από τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και την διαχείριση ενός έργου. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε πρακτικά εργαστήρια με σκοπό την εκμάθηση της βασικής μεθοδολογίας εκπόνησης 2D/3D σχεδίων. 

 

περισσότερα

Προσωπικές Δεξιότητες και Θετική Εμπειρία Πελάτη

 • 18/1/2023
 • Αθήνα
Προσωπικές Δεξιότητες και Θετική Εμπειρία Πελάτη

 

Πρακτικές τεχνικές και μικρά μυστικά για να ενθουσιάζετε τους πελάτες σας, για να δημιουργείτε Θετική Εμπειρία Πελάτη!

 

περισσότερα

Σεμινάριο Χημικών Στολών Προστασίας & Αναπνευστικών Συσκευών

 • 19/1/2023
 •  
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για τα είδη και τις κατηγορίες των χημικών στολών καθώς και των αναπνευστικών συσκευών που συνοδεύουν αυτές.

 

2ήμερο- 16 ωρών – TUV HELLAS Approved

 

περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΚPIs)

 • 19/1/2023
 •  
Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποτιμούν, με αναλυτικό & ποσοτικό τρόπο, την «πρόοδο» και τη βελτίωση μιας Επιχείρησης, σε σχέση και με τους στρατηγικούς της στόχους, και να θέτουν τους δείκτες / στόχους εκείνους που θα δημιουργήσουν «προστιθέμενη αξία» στην Επιχείρηση.

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 – 15:00

 

περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • 19/1/2023
 •  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

TÜV HELLAS Approved

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00

 

περισσότερα

Προσωπικές Δεξιότητες και Θετική Εμπειρία Πελάτη

 • 20/1/2023
 •  
Προσωπικές Δεξιότητες και Θετική Εμπειρία Πελάτη

 

Πρακτικές τεχνικές και μικρά μυστικά για να ενθουσιάζετε τους πελάτες σας, για να δημιουργείτε Θετική Εμπειρία Πελάτη!

 

περισσότερα

TIME & STRESS MANAGEMENT

 • 23/1/2023
 •  
Kαθώς η ευρύτερη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων επηρεάζεται από τη διαχείριση ατομικών συνθηκών, όπως η διαχείριση των υποχρεώσεων & των προτεραιοτήτων και το εργασιακό στρες, το σεμινάριο εμβαθύνει στα θέματα του time management και του stress management.

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

 

περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΦ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ 3PL – ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

 • 24/1/2023
 •  
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΦ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ 3PL – ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

 

TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved

 

(1ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-17:00)

 

περισσότερα

Answers to Hotel & Restaurant Reviews

 • 24/1/2023
 •  
Ένας πρακτικός οδηγός για το πώς να απαντάτε και τι να γράφετε στις κριτικές και τις αξιολογήσεις των πελατών του ξενοδοχείου ή του εστιατορίου σας.

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 10:00 – 15:00

 

περισσότερα

EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (TRAIN THE TRAINER)

 • 24/1/2023
 •  
Ο κάθε ομιλητής/εκπαιδευτής, ανεξάρτητα θεματολογίας, πρέπει να μπορέσει να προελκύσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον και τη προσήλωση του εκάστοτε κοινού, ώστε να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι ανά περίπτωση. Επομένως το σεμινάριο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης, κινητοποίησης ομάδας, διαμόρφωσης υλικού και αποτελεσματικής επικοινωνίας σε κοινό (πελάτες ή συναδέλφους).

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

 

περισσότερα

MEDIA TRAINING

 • 25/1/2023
 •  
MEDIA TRAINING

 

TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved

 

(2ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-17:00)

 

περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ MANAGEMENT

 • 25/1/2023
 •  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ MANAGEMENT

 

TÜV HELLAS Approved

 

Ο τουρισμός όμως στη χώρα μας με τόσο υψηλό πήχη, χρειάζεται και υψηλά standards, τόσο στην ποιότητα όσο και στην εκπαίδευση αλλά και την αξιολόγηση των στελεχών της.

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

 

περισσότερα

Certified Expert BIM “ce-BIM for Executives”

 • 25/1/2023
 •  
Certified Expert BIM “ce-BIM for Executives”

 

Ο Φορέας μας σε συνεργασία με την BIM Academy, πραγματοποιεί εκπαίδευση, που σκοπό έχει να διασφαλίσει  ότι οι υποψήφιοι κατέχουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με την μεθοδολογία ανάπτυξης του ΒΙΜ (BIM Maturity Levels, BIM Dimensions 3D-7D, Level of development LOD), τα διεθνή πρότυπα (BSI PAS 1192-2 έως PAS 1192-6, BS EN ISO 19650-1/2), την έννοια της διαλειτουργικότητας (IFC, COBie), τις διεθνείς στρατηγικές υιοθέτησης και εφαρμογής του ΒΙΜ, τους οργανισμούς και τις ομάδες, και τέλος τα οφέλη και την αξία του ΒΙΜ από τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και την διαχείριση ενός έργου. 

 

περισσότερα

Project Management | Hard & Soft Skills

 • 27/1/2023
 •  
TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved σε συνεργασία με την projectyou ltd

 

Project Management | Hard & Soft Skills

 

Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 – 17:00

 

περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

 • 27/1/2023
 •  
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου και κατ’ επέκταση του κάθε εργαζόμενου να

 

γνωρίζει και να ελέγχει τα συναισθήματα & τις συμπεριφορές του.

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 10:00 -16:00

 

περισσότερα

Certified Expert BIM “ce-BIM Awareness”

 • 30/1/2023
 •  
Certified Expert BIM “ce-BIM Awareness”

 

Ο Φορέας μας σε συνεργασία με την BIM Academy, πραγματοποιεί εκπαίδευση, που σκοπό έχει να διασφαλίσει  ότι οι υποψήφιοι κατέχουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με την μεθοδολογία ανάπτυξης του ΒΙΜ (BIM Maturity Levels, BIM Dimensions 3D-7D, Level of development LOD), τα διεθνή πρότυπα (BSI PAS 1192-2 έως PAS 1192-6, BS EN ISO 19650-1/2), την έννοια της διαλειτουργικότητας (IFC, COBie), τις διεθνείς στρατηγικές υιοθέτησης και εφαρμογής του ΒΙΜ, τους οργανισμούς και τις ομάδες, και τέλος τα οφέλη και την αξία του ΒΙΜ από τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και την διαχείριση ενός έργου. 

 

περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΛΟΙ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΟΥΣ, ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

 • 30/1/2023
 •  
ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΛΟΙ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ  ΝΕΟΥΣ, ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

 

2 ημέρες – Ώρες διεξαγωγής: 16:30 – 20:30

 

περισσότερα

ISO 14001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • 30/1/2023
 •  
ISO 14001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

This course is delivered in association with CQI and IRCA Approved Training Partner, IQMS Learning Ltd (No.2355)

 

περισσότερα

Project Management | Hard & Soft Skills

 • 31/1/2023
 •  
TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved σε συνεργασία με την projectyou ltd

 

Project Management | Hard & Soft Skills

 

Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 – 17:00

 

περισσότερα

Φεβ 2023

ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

 • 3/2/2023
 •  
ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

 

(Εισαγωγική – Κριτική παρουσίαση του Ν.4782/2021 – Τελευταία τροποποίηση του Ν.4412/2016)

 

περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “ADVANCED PROFESSIONAL DPO Training Seminar”

 • 6/2/2023
 •  
ΝΕΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “ADVANCED PROFESSIONAL DPO Training Seminar”

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

 

περισσότερα

Αποτελεσματικές Πωλήσεις και Επικοινωνία με τη χρήση του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP)

 • 6/2/2023
 •  
Αποτελεσματικές Πωλήσεις και Επικοινωνία με τη χρήση του Νευρογλωσσικού

 

Προγραμματισμού (NLP)

 

TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved

 

(2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

 

περισσότερα

Red Hat System Administration I

 • 6/2/2023
 •  
H TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε συνεργασία με την Performance, πραγματοποιούν Νέο εξ αποστάσεως σεμινάριο: 
Red Hat System Administration I
 

 

περισσότερα

MANAGEMENT/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • 7/2/2023
 •  
Η επιλογή των σωστών συνεργατών και η διαχείριση του έμψυχου «υλικού» της επιχείρησης είναι καθοριστικός παράγοντας

 

επιτυχίας και μπορεί να αποβεί σε πηγή σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 09:00 -17:00

 

περισσότερα
Riskbedömning av anläggning med tryckkärl

RISK MANAGEMENT

 • 7/2/2023
 •  
Το νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο από την TÜV HELLAS έρχεται να καλύψει την ανάγκη σας για την κατανόηση των εννοιών του Risk Management, ώστε να είστε σε θέση να αναγνωρίζετε και να αντιμετωπίζετε τα ρίσκα που αφορούν στην εταιρία σας.

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

 

περισσότερα

IFS V7

 • 10/2/2023
 •  
Αναλύονται οι καινούριες απαιτήσεις του τεχνικού πρωτοκόλλου IFS V.7

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00

 

περισσότερα

PRESENTATION SKILLS / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

 • 10/2/2023
 •  
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η δημιουργία αποτελεσματικών παρουσιάσεων, δηλαδή της διαμόρφωσης του κατάλληλου

 

υλικού και της ανάπτυξης δεξιοτήτων παρουσίασης.

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

 

περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • 13/2/2023
 •  
Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στην αποτίμηση και την κοστολόγηση των αποθεμάτων και ιδιαίτερα των βιομηχανικών προϊόντων και παρουσιάζει τις μεθόδους και τις τεχνικές αποτίμησης και κοστολόγησης των βιομηχανικών προϊόντων ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το κόστος των υπό ανάπτυξη προϊόντων ή των make to order, να εκτιμούν την αξία των αποθεμάτων των αποθηκών τους και να καθορίζουν ελάχιστες τιμές πώλησης σε προσφορές.

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 – 17:00

 

περισσότερα

ISO 22000:2018 EΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • 13/2/2023
 •  
ISO 22000:2018 EΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ CQI & IRCA Certified Course- No 2027- provided by TÜV NORD CERT GmbH

 

5ήμερο, Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-18:00

 

περισσότερα

DATA PROTECTION OFFICERS

 • 15/2/2023
 •  
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICERS – DPO) ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (GDPR)

 

(3ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 – 17:00)

 

περισσότερα

ISO 45001:2018 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • 16/2/2023
 •  
ISO 45001:2018 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

This course is delivered in association with CQI and IRCA Approved Training Partner, IQMS Learning Ltd (No.2337)

 

(2ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-17:00)

 

περισσότερα
TUV NORD training and education

ISO 22301:2019 SOCIETAL SECURITY- BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEMS

 • 16/2/2023
 •  
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες μια πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

 

στον Τομέα Επιθεώρησης Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας.

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 09:00 – 17:00

 

περισσότερα

«ADR – Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων» TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved

 • 17/2/2023
 •  
Το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προσφέρει θεμελιώδεις γνώσεις

 

σχετικά με την ADR, την ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία, την ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων και πολλά άλλα.

 

(1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

 

περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (BODY LANGUAGE) ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

 • 17/2/2023
 •  
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της έννοιας της αποτελεσματικής επικοινωνίας και η πρακτική της εφαρμογή, με στόχο την βελτιστοποίηση των εργασιακών σχέσεων και συνθηκών.

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00

 

περισσότερα

Lean, Agile and Resilient (LAR) Procurement Λιτές, Ευέλικτες και Ανθεκτικές Προμήθειες σε καταστάσεις Kρίσεων

 • 17/2/2023
 •  
Lean, Agile and Resilient (LAR) Procurement

 

Λιτές, Ευέλικτες και Ανθεκτικές Προμήθειες σε καταστάσεις Kρίσεων

 

TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved σε συνεργασία με την projectyou ltd

 

περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 37001:2016

 • 20/2/2023
 •  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 37001:2016 

 

2ήμερο- 16 ωρών- TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved

 

Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-17:00

 

περισσότερα

ISO 20000:2018 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (ITSM) Επιθεωρητών/ Επικεφαλής Επιθεωρητών

 • 20/2/2023
 •  
ISO 20000:2018 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (ITSM)

 

Επιθεωρητών/ Επικεφαλής Επιθεωρητών (Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής)

 

CQI & IRCA Certified Course No. 2311 – provided by TÜV NORD CERT GmbH

 

5ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -18:00

 

περισσότερα

Project Management IPMA – Level D

 • 20/2/2023
 •  
Project Management | Hard & Soft Skills

 

Προετοιμασία για τη Διεθνή Πιστοποίηση IPMA – Level D , TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved σε συνεργασία με την projectyou ltd

 

περισσότερα

Project Management IPMA – Level C

 • 20/2/2023
 •  
Project Management | Hard & Soft Skills

 

Προετοιμασία για τη Διεθνή Πιστοποίηση IPMA – Level C, TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved σε συνεργασία με την projectyou ltd

 

περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • 21/2/2023
 •  
Η γνώση των βασικών αρχών της γραπτής επικοινωνίας είναι κομβικής σημασίας για τον οποιοδήποτε επαγγελματία, στέλεχος επιχειρήσεων και , γενικά, για τον κάθε άνθρωπο που θέλει να επικοινωνεί αποτελεσματικά και με επιτυχία.

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

 

περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (PLANT MAINTENANCE PLANNING)

 • 21/2/2023
 •  
Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στον προγραμματισμό και έλεγχο των διαδικασιών Συντήρησης Εγκαταστάσεων και συστημάτων, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις πληροφορίες της Συντήρησης για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση των τεχνικών πόρων με μειώνοντας το κόστος συντήρησης.

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

 

περισσότερα

ISO 14001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • 23/2/2023
 •  
ISO 14001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

This course is delivered in association with CQI and IRCA Approved Training Partner, IQMS Learning Ltd (No.2354)

 

2ημερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00

 

περισσότερα

Neurosales & NeuroQuality

 • 24/2/2023
 •  
NeuroSales & NeuroQuality – (Neuroscience in Business)

 

1ήμερο- 06 ώρες 

 

Ώρες Διεξαγωγής: 10:00-16:00

 

περισσότερα
TÜV NORD making our world safer

Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 • 24/2/2023
 •  
Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 

TÜV HELLAS Approved

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

 

περισσότερα

Customer Experience & Customer Service: Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών

 • 24/2/2023
 •  
Τη σημερινή εποχή, περισσότερο από ποτέ, ο Πελάτης δυσκολεύεται στις αγορές του, υπολογίζει τα χρήματα του, αξιολογεί

 

προσεκτικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται και συγκρίνει τις επιλογές του, πριν, αλλά και μετά την

 

αγορά τους.

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00

 

περισσότερα

MS Project Basics

 • 28/2/2023
 •  
MS Project Basics

 

TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved σε συνεργασία με την projectyou ltd

 

περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

 • 28/2/2023
 •  
Το Σεμινάριο Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων έχει σχεδιαστεί και παρουσιάζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 1186 B/25.08.2003) “περί προσόντων προσώπων που διενεργούν επιθεωρήσεις και περί της Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ανυψωτικών Μηχανημάτων”.

 

3ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00

 

περισσότερα

Μαρ 2023

CRISIS MANAGEMENT

 • 1/3/2023
 •  
H TÜV HELLAS έρχεται να καλύψει την ανάγκη για

 

την κατανόηση των εννοιών του CRISIS MANAGEMENT, ώστε να είστε σε θέση να αναγνωρίζετε τα είδη των εταιρικών

 

κρίσεων, τα επίπεδα τους, καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν τόσο σε επίπεδο χειρισμού των κρίσεων.

 

(2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

 

περισσότερα

MS Project Advanced

 • 4/3/2023
 •  
Microsoft Project Advanced

 

TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved σε συνεργασία με την projectyou ltd

 

περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΚPIs)

 • 6/3/2023
 •  
Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποτιμούν, με αναλυτικό & ποσοτικό τρόπο, την «πρόοδο» και τη βελτίωση μιας Επιχείρησης, σε σχέση και με τους στρατηγικούς της στόχους, και να θέτουν τους δείκτες / στόχους εκείνους που θα δημιουργήσουν «προστιθέμενη αξία» στην Επιχείρηση.

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 – 15:00

 

περισσότερα

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 13485:2016 “MEDICAL DEVICES – QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS -REQUIREMENTS FOR REGULATORY PURPOSES” TÜV HELLAS Approved

 • 6/3/2023
 •  
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 13485:2016 “MEDICAL DEVICES – QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS -REQUIREMENTS FOR REGULATORY PURPOSES”

 

TÜV HELLAS Approved

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 09:00 – 17:00

 

περισσότερα

ISO 14001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • 6/3/2023
 •  
ISO 14001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

This course is delivered in association with CQI and IRCA Approved Training Partner, IQMS Learning Ltd (No.2355)

 

περισσότερα

Environmental Monitoring- Περιβαλλοντικοί έλεγχοι (στην βιομηχανία Παραγωγής Τροφίμων)

 • 10/3/2023
 •  
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία ενός προγράμματος Περιβαλλοντικών Ελέγχων που θα αναγνωρίζει τους πιθανούς μικροβιολογικούς κινδύνους στον χώρο παραγωγής και στους χώρους όπου υπάρχει ασυσκεύαστο προϊόν σε μια Βιομηχανία Παραγωγής Τροφίμων.

 

περισσότερα

Απαιτήσεις Διατροφής και Υγείας στην Επισήμανση Τροφίμων

 • 10/3/2023
 •  
Στόχος του σεμιναρίου είναι, οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την διατύπωση ισχυρισμών διατροφής και υγείας στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

(1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής 09:00 – 17:00)

 

περισσότερα

Interviewing Skills / Δεξιότητες Επαγγελματικής Συνέντευξης

 • 10/3/2023
 •  
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της εργασιακής συνέντευξης σαν εργαλείο αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού από την πλευρά της επιχείρησης και αξιοποίησης ευκαιριών από την πλευρά των εργαζομένων.

 

(1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής 09:00 – 17:00)

 

περισσότερα

BCMS ISO 22301:2019 Lead Auditor (Business Continuity Management Systems) Training Course

 • 13/3/2023
 •  
CQI & IRCA Certified Course No. 2312 – provided by TÜV NORD CERT GmbH

 

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ)

 

(5ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-19:00)

 

περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

 • 14/3/2023
 •  
Η πολυπλοκότητα των σημερινών κατασκευαστικών έργων και του βιομηχανικού εξοπλισμού καθώς και η παρουσία μιας πληθώρας αναθεωρημένων και νέων προτύπων και προδιαγραφών  καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση του προσωπικού στην Τεχνολογία των Συγκολλήσεων.

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00

 

περισσότερα
TÜV NORD making our world safer

Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 • 17/3/2023
 •  
Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 

TÜV HELLAS Approved

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

 

περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΛΟΙ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΟΥΣ, ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

 • 20/3/2023
 •  
ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΛΟΙ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ  ΝΕΟΥΣ, ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

 

2 ημέρες – Ώρες διεξαγωγής: 16:30 – 20:30

 

περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PRODUCTION PLANNING)

 • 20/3/2023
 •  
Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στον προγραμματισμό και έλεγχο της Παραγωγικής διαδικασίας

 

έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις πληροφορίες της παραγωγής για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση

 

των παραγωγικών πόρων με μειώνοντας το κόστος παραγωγής.

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 – 17:00

 

περισσότερα

ISO 9001:2015 & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ

 • 21/3/2023
 •  
ISO 9001:2015 & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ

 

TÜV HELLAS Approved

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 09:00 – 17:00

 

περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΛΟΙ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΟΥΣ, ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

 • 22/3/2023
 •  
ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΛΟΙ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ  ΝΕΟΥΣ, ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

 

2 ημέρες – Ώρες διεξαγωγής: 16:30 – 20:30

 

περισσότερα

DATA PROTECTION OFFICERS

 • 22/3/2023
 •  
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICERS – DPO) ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (GDPR)

 

(3ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 – 17:00)

 

περισσότερα

Certified Expert BIM “ce-BIM for Executives”

 • 22/3/2023
 •  
Certified Expert BIM “ce-BIM for Executives”

 

Ο Φορέας μας σε συνεργασία με την BIM Academy, πραγματοποιεί εκπαίδευση, που σκοπό έχει να διασφαλίσει  ότι οι υποψήφιοι κατέχουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με την μεθοδολογία ανάπτυξης του ΒΙΜ (BIM Maturity Levels, BIM Dimensions 3D-7D, Level of development LOD), τα διεθνή πρότυπα (BSI PAS 1192-2 έως PAS 1192-6, BS EN ISO 19650-1/2), την έννοια της διαλειτουργικότητας (IFC, COBie), τις διεθνείς στρατηγικές υιοθέτησης και εφαρμογής του ΒΙΜ, τους οργανισμούς και τις ομάδες, και τέλος τα οφέλη και την αξία του ΒΙΜ από τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και την διαχείριση ενός έργου. 

 

περισσότερα

ISO 45001:2018 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • 23/3/2023
 •  
ISO 45001:2018 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

This course is delivered in association with CQI and IRCA Approved Training Partner, IQMS Learning Ltd (No.2337)

 

(2ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-17:00)

 

περισσότερα

Project Management | Hard & Soft Skills

 • 23/3/2023
 •  
TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved σε συνεργασία με την projectyou ltd

 

Project Management | Hard & Soft Skills

 

Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 – 17:00

 

περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

 • 24/3/2023
 •  
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου και κατ’ επέκταση του κάθε εργαζόμενου να

 

γνωρίζει και να ελέγχει τα συναισθήματα & τις συμπεριφορές του.

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 10:00 -16:00

 

περισσότερα

ΕΝ 15224: 2016 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΝ ISO 9001:2015 – ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • 27/3/2023
 •  
ΕΝ 15224: 2016 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΝ ISO 9001:2015 – ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

TÜV HELLAS Approved

 

3ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00

 

περισσότερα

ISO 22000:2018 EΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • 27/3/2023
 •  
ISO 22000:2018 EΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ CQI & IRCA Certified Course- No 2027- provided by TÜV NORD CERT GmbH

 

5ήμερο, Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-18:00

 

περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ISO/IEC 17025:2017

 • 27/3/2023
 •  
Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε εσωτερικά ή εξωτερικά στελέχη (συμβούλους) εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων που έχουν λάβει διαπίστευση σε συμφωνία με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

 

περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 775/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

 • 28/3/2023
 •  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 775/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

 

TÜV Hellas Approved

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 10:00 -12:00

 

περισσότερα

Defence Procurement Seminar

 • 28/3/2023
 •  
Defence Procurement Seminar

 

Goal: The focus of this Seminar will be the interpretation and practical effects of the Directive 2009/81/EC (national legislation: Hellenic Law 3978/2011), emphasizing into Government-to-Government contracts within the field of defence sector. 

 

Duration: 2 working day (4hours + 4hours)

 

περισσότερα

Απρ 2023

IFS V7

 • 3/4/2023
 •  
Αναλύονται οι καινούριες απαιτήσεις του τεχνικού πρωτοκόλλου IFS V.7

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00

 

περισσότερα
TUV NORD training and education

ISO 22301:2019 SOCIETAL SECURITY- BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEMS

 • 3/4/2023
 •  
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες μια πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

 

στον Τομέα Επιθεώρησης Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας.

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 09:00 – 17:00

 

περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (SALES AND PRODUCTION PLANNING)

 • 3/4/2023
 •  
Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στους βέλτιστους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών των Πωλήσεων και της Παραγωγής με σκοπό τον καθορισμό, τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των προβλέψεων και των στόχων των πωλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς, τις δυνατότητες της Παραγωγής τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων (lead times υλών), την επιδιωκόμενη κερδοφορία και τη χρηματοδότηση των πλάνων πωλήσεων και παραγωγής.

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 – 17:00

 

περισσότερα

ISO 22000:2018 EΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • 3/4/2023
 •  
ISO 22000:2018 EΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ CQI & IRCA Certified Course- No 2027- provided by TÜV NORD CERT GmbH

 

5ήμερο, Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-18:00

 

περισσότερα

ISO 20000:2018 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (ITSM) Επιθεωρητών/ Επικεφαλής Επιθεωρητών

 • 3/4/2023
 •  
ISO 20000:2018 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (ITSM)

 

Επιθεωρητών/ Επικεφαλής Επιθεωρητών (Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής)

 

CQI & IRCA Certified Course No. 2311 – provided by TÜV NORD CERT GmbH

 

5ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -18:00

 

περισσότερα

Προσεγγίζοντας την Κουλτούρα για την Ασφάλεια των Προϊόντων

 • 5/4/2023
 •  
Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο επικεντρώνεται στη βιομηχανία, λαμβάνοντας υπόψη την κουλτούρα μιας επιχείρησης, την ηγεσία και τις αντιλήψεις της. Είναι δομημένο με τέτοιον τρόπο ώστε να προσεγγίζει τις απαιτήσεις όλων των προτύπων του BRC, ανεξάρτητα του μεγέθους της επιχείρησης που θα εφαρμοστούν, είτε παράγουν τρόφιμα είτε όχι.

 

περισσότερα
Riskbedömning av anläggning med tryckkärl

RISK MANAGEMENT

 • 5/4/2023
 •  
Το νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο από την TÜV HELLAS έρχεται να καλύψει την ανάγκη σας για την κατανόηση των εννοιών του Risk Management, ώστε να είστε σε θέση να αναγνωρίζετε και να αντιμετωπίζετε τα ρίσκα που αφορούν στην εταιρία σας.

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

 

περισσότερα

ISO 45001:2018 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • 6/4/2023
 •  
ISO 45001:2018 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

This course is delivered in association with CQI and IRCA Approved Training Partner, IQMS Learning Ltd (No.2337)

 

(2ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-17:00)

 

περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΛΟΙ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΟΥΣ, ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

 • 8/4/2023
 •  
ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΛΟΙ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΟΥΣ, ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

 

1 ήμερο – Σάββατο – Διάρκεια: 08 ώρες

 

περισσότερα

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 13485:2016 “MEDICAL DEVICES – QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS -REQUIREMENTS FOR REGULATORY PURPOSES” TÜV HELLAS Approved

 • 10/4/2023
 •  
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 13485:2016 “MEDICAL DEVICES – QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS -REQUIREMENTS FOR REGULATORY PURPOSES”

 

TÜV HELLAS Approved

 

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 09:00 – 17:00

 

περισσότερα

ISO 14001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • 20/4/2023
 •  
ISO 14001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

This course is delivered in association with CQI and IRCA Approved Training Partner, IQMS Learning Ltd (No.2354)

 

2ημερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00

 

περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (BODY LANGUAGE) ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

 • 21/4/2023
 •  
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της έννοιας της αποτελεσματικής επικοινωνίας και η πρακτική της εφαρμογή, με στόχο την βελτιστοποίηση των εργασιακών σχέσεων και συνθηκών.

 

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00

 

περισσότερα

ISO 14001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • 24/4/2023
 •  
ISO 14001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

This course is delivered in association with CQI and IRCA Approved Training Partner, IQMS Learning Ltd (No.2355)

 

περισσότερα

DATA PROTECTION OFFICERS

 • 24/4/2023
 •  
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICERS – DPO) ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (GDPR)

 

(3ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 – 17:00)

 

περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ISO/IEC 17025:2017

 • 24/4/2023
 •  
Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε εσωτερικά ή εξωτερικά στελέχη (συμβούλους) εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων που έχουν λάβει διαπίστευση σε συμφωνία με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

 

περισσότερα

Μαϊ 2023

Ιουν 2023